Giardia

 

In de categorie parasieten hoort ook de Giardia thuis, hoewel vaak niet onderkend wordt dat de hond deze parasiet heeft, heeft dit voor zowel de hond als voor de eigenaar ingrijpende gevolgen.

Wat is Giardia

Giardia is een Zoonose, het is dus ook voor mensen besmettelijk!

Was daarom altijd uw handen als u contact heeft gehad met uw hond !!!!

Overdracht vindt plaats, direct of indirect, via de feacale-orale weg. Dit houdt in dat het dier de cysten uitpoept en dat een ander dier of mens zich hiermee via de opname via de mond besmet. Slechts 10 cysten zijn nodig om een infectie bij een nieuwe gastheer aan te laten slaan. Er worden bij een infectie tot wel 100.000 cysten per gram ontlasting uitgescheiden!

De gehele omgeving van de hond dient te worden gereinigd en gedesinfecteerd, dit is absoluut noodzakelijk om herbesmetting te voorkomen. Geadviseerd wordt om de hond op de 3e en 5e dag van de behandeling te wassen om op die manier de vacht schoon te krijgen

Alle honden dienen behandelt te worden met een kuur, b.v. panacur of metrazol hierover kan uw dierenarts u meer informatie geven.

De cyclus van Giardia

Giardia komt voor in 2 vormen. De incubatietijd, tijd tussen opname en het ontstaan van ziekteverschijnselen, bedraagt 5-16 dagen. De uitscheiding van de besmettelijke cysten begint 7 dagen na opname. En vindt gedurende 4-5 weken met tussenpozen plaats. Deze besmettelijke periode kan veel langer duren als het dier zich herbesmet.

Herkennen van Giardia

Als de hond last heeft van een dunne of brijachtige diarree dan kan dat duiden op Giardia, vaak zal er ook bloed en slijm bij de ontlasting zitten. Honden worden vaak misselijk en geven dus over. Wel behouden ze hun eetlust.

Het hoeft echter niet dat uw hond last heeft van deze symptomen, bij een volwassen hond is het heel goed mogelijk dat die drager is zonder dat u het merkt. Daar schuilt dan ook het gevaar in omdat er elke 4-5 weken besmetting plaatsvindt zonder dat u het in de gaten heeft.

Een dierenarts kan d.m.v een test definitief vaststellen of uw hond Giardia heeft.

Voorkomen

Gelet op de aard van de parasiet, de hoge graad van besmettelijkheid en de manier waarop besmetting kan plaatsvinden is Giardia bijna niet te voorkomen.

Gevolgen

Een van de meest voorkomende gevolgen is dat het maag-darmstelsel van de hond niet meer optimaal werkt en deze dus last blijft houden van diarree(dit zal vooral bij jonge honden of oudere en zwakke honden gebeuren). Hier is over het algemeen niets aan te doen en gevolg is dat uw hond een ander soort brok zal moeten hebben, b.v. een hypo-allergene brok.

Ontsmetten

Toen wij zelf tegen het probleem aanliepen over hoe wij de omgeving moesten ontsmetten zijn wij er achter gekomen dat de informatie hierover slecht toegankelijk is. Uiteindelijke hebben wij informatie gevonden op de site van het RIVM, hoewel dit bedoeld is voor de openbare gezondheidszorg en niet specifiek voor dieren hebben wij uit deze methode voldoende info kunnen halen om de besmetting met succes te kunnen bestrijden.

Het RIVM geeft zowel een beschrijving van Giardia als de methode welke gevolgd kan worden om de omgeving te ontsmetten.

Mocht er iemand zijn die betere informatie heeft dan willen wij dat graag van u horen.

 

Omhoog